เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเจ้าของกิจการ และร้านค้าต่างๆ ให้ดำเนินธุรกิจไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จ
โทร มือถือ
02-653-0330 08-4834-9384
Website:
www.bcomservices.com
Email:
[email protected]
Tel:
02-653-0330, 08-4834-9384
Page:
facebook.com/BCOMservices
LINE Official Account:
@BCOM